Wie vind je op het veld?

Op het veld kom je Wesley of Sandra vaak als eerste tegen. Zij ontpoppen zich tot de regeneratieve landbouwers op het terrein. In hun werk worden ze bijgestaan door happy helpers. Deze happy helpers zijn overwegend coöperanten die graag de handen uit de mouwen steken.

Wat wordt er geteeld
op het veld?

  • Land van de Aarde plant een voedselbos aan: noten, fruit, bessen, kruiden, meerjarige groentes, knollen, zwammen zullen geteeld worden.
  • Kippen zijn van nature bosdieren, zij voelen zich thuis in een voedselbos en worden in rotatiebegrazing gehouden.
  • Eenjarigen worden op afzonderlijke stroken geteeld, waarbij vooral aandacht gegeven wordt aan de teelt van zwarte bonen, linzen en kikkererwten.

Volgens welke principes wordt er geteeld?

Regeneratieve landbouw

Elke handeling op het veld moet opbouwend zijn. Elke handeling moet bijdragen aan de regeneratie van de aarde. Elke handeling moet opgestapelde gifstoffen van vroeger gebruikte bestrijdingsmiddelen helpen afbreken, de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit doen toenemen en de water-, koolstof- en stikstofkringloop helpen herstellen.

Permacultuur

Permacultuur sluit hier sterk bij aan. In permacultuur proberen we niet tegen de natuur tegenin te gaan. We proberen wat de natuur opbouwde niet af te breken, maar juist verder uit te bouwen: we doen niet aan bodembewerking, we zorgen dat de bodem altijd bedekt is, we bewegen met de successie mee.

Voedselbos:

Een voedselbos focust op veerkracht, onderlinge correlaties en zelfvoorzienendheid in het systeem:

  • veerkracht en onderlinge correlaties: het systeem moet voorzien in een rijke diversiteit aan stuifmeel en nectar voor insecten. Er dient voldoende open water aanwezig te zijn, voldoende schuil- en nestelplaatsen voor vogels en kleine zoogdieren, voldoende planten die de kwetsbare bodem bedekken, enz.
  • zelfvoorzienendheid: het systeem moet kunnen floreren zonder watergiften en input van externe voedingsstoffen: er dient voldoende water te kunnen vastgehouden worden in de bodem en er dienen voldoende planten aanwezig te zijn die stikstof binden.
Natural farming:

We proberen op een zo makkelijk mogelijke manier zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke processen:

  • We zaaien groenbemesters in winter en voorjaar, maaien op het juiste ogenblik en gebruiken deze groenbemesters als natuurlijke mulch bij de groentes. Het groenteperceel mag wild zijn, het hoeft niet strak te zijn. Deze wildheid leidt juist tot meer levendigheid in de bodem en op die wijze tot mineraalrijkere groentes.
  • We laten noten- en fruitbomen zelf uitzaaien. De zaailingen ontwikkelen diepere, robuustere wortels en zijn op die manier beter bestand tegen droogte. Ook laten we bomen hun eigen vorm ontwikkelen en behouden. Op die wijze is snoei nooit nodig. Snoei is namelijk niets anders dan telkens een correctie op de reactie van de boom op de vorige snoei.

Te verwachten oogst

Losse aankopen

Op termijn zullen er door de coöperanten eieren, zwammen, plantgoed, zaden, compostwormen, compostthee aangekocht kunnen worden.

Enkel in uitzonderlijke gevallen worden deze producten ook aangeboden aan niet-coöperanten.

Plukabonnement

Zodra er voldoende oogst van kruiden, meerjarige groentes, bessen, fruit, noten is, kunnen coöperanten een oogstabonnement nemen.

Dagboek van het veld

Eerste helft oktober 2022

Terwijl de statuten van de coöperatie liggen te wachten om ondertekend te worden, starten we op het veld voorzichtig onze eerste werkzaamheden op. Omdat wij hoog in de omgeving liggen, is het voor ons een noodzaak regenwater zoveel mogelijk op het terrein te bewaren. Om die reden bouwen wij deze week een bovengrondse wateropvang, gekoppeld aan een overloopvijver. Nu het water er is, worden de bedden aangelegd en gaan de eerste plantjes de grond in. Mmm, aardbeien… 😋

Grootse plantactie op 20 november 2022

Op 20 november start Land van de Aarde haar werking. Zo’n 150 mensen komen luisteren naar het verhaal van Land van de Aarde en steken mee hun handen uit de mouwen: samen planten we windsingels van vlier, wilg, lijsterbes, meidoorn, hondsroos, Gelderse roos, duindoorn, rode en gele kornoelje, olijfwilg, Europese kardinaalsmuts, wilde liguster, … aan. Allemaal bloesems en bessen voor insecten en vogels!

Dankjewel voor alle hulp, allemaal! 

 
Handen-uit-de-mouwen-ochtend en eerste coöperanten-meetup op 29 januari 2023

In aanloop naar dit evenement werden kastanjepalen in de grond geklopt, elzen gesnoeid en plantgaten voor frambozen geboord. Strobalen werden naar de juiste plek gebracht, een overloop-wadi werd gegraven en een aanzet voor de creatie van een stapelmuur werd gemaakt.

Op de werkochtend zelf verzamelen zo’n 60 mensen (coöperanten en anderen) om de takkenril tussen de kastanjepalen te creëren, de frambozen te planten, het natural farming-bed uit te breiden en de stapelmuur te bouwen. 

’s Middags is er lekkere soep met versgebakken desembrood en in de namiddag wordt aan de hand van een filmpje duidelijk gemaakt waar we op het veld naartoe willen evolueren. 

 
Workshop zwammenteelt op 11 maart 2023

Na een theoretische uiteenzetting in de serre gaan we aan de slag: met 20 deelnemers enten we blauwplaatstropharia op houthaksel, populierleemhoed op populier, oesterzwam op populier en wilg en shiitake op zomereik en berk! Deze workshop smaakt naar meer!

Kon je er niet bij zijn, maar wil je wel eetbare zwammen leren telen? We creëerden een online variant van de workshop zwammenteelt: deze vind je bij onze producten.