Privacy- en cookieverklaring

Artikel 1 Inleiding

1.1 Dit is het privacy- en cookiebeleid van :
Land van de Aarde, coöperatie in opstart.

1.2 Bezoeken van onze website en/of je aanmelden voor onze nieuwsbrief impliceert dat je het privacy- en cookiebeleid aanvaardt.

1.3 Sandra Vermeiren is binnen Land van de Aarde de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens. In het privacy- en cookiebeleid lees je welke gegevens ze verzamelt, hoe ze met jouw gegevens omgaat, hoe lang ze jouw gegevens bewaart en wat jouw rechten zijn.

1.4 Je mag ervan uitgaan dat Sandra uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaat en deze niet verkoopt of verhandelt.


Artikel 2 Wijzigingen aan de privacy- en cookieverklaring

2.1 Deze privacyverklaring is afgestemd op onze diensten en op de mogelijkheden op onze website. Bij wijzigingen aan onze diensten en/of de website, staat het ons vrij wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. We zullen er steeds bij vermelden vanaf welke datum de wijzigingen ingaan.


Artikel 3 Verzamelen en gebruiken van gegevens

3.1 Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, vraag we jouw naam en mailadres. Deze gegevens hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen toesturen.

3.2 Wij hebben alleen toegang tot de gegevens die je zelf deelt.


Artikel 4 Technische beveiliging

4.1 We nemen technische maatregelen om jouw online persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

4.2 Alle gegevens die je via de website met ons deelt, worden bijvoorbeeld via een beveiligde verbinding (SSL) aan ons verstuurd.

4.3 Daarnaast werken we alleen samen met hostingproviders die de GDPR naleven.


Artikel 5 Delen van gegevens met derden

5.1 Je naam en mailadres worden doorgegeven aan Mailblue. Via deze mailingprovider komen o.a. de nieuwsbrieven in je inbox terecht. Ook Mailblue is gehouden aan de wet bescherming van persoonsgegevens. Hier lees je hun privacybeleid: https://mailblue.nl/privacy-policy/.

5.2 Je gegevens worden niet met andere dan bovengenoemde partijen gedeeld, tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden.


Artikel 6 Aan- en afmelden

6.1 Om in te schrijven voor de nieuwsbrief, moet jij je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Je zult dus nooit zomaar door ons op deze lijsten gezet worden of anderszins op deze lijsten terecht komen.

6.2 Je kunt je ten allen tijde uitschrijven van een lijst via een link onderaan elke mail.


Artikel 7 Bewaren van gegevens

7.1 Persoonlijke gegevens die je deelde, blijven bewaard tot maximaal 1 jaar na delen.

7.2 Schrijf je je uit voor bv. de nieuwsbrief, dan word je onmiddellijk als uitgeschreven geregistreerd. De lijst met uitgeschreven adressen wordt op regelmatige basis en ten laatste binnen 1 jaar na je uitschrijving definitief door ons verwijderd.


Artikel 8 Reacties bij blogs

8.1 Er wordt jou de mogelijkheid geboden reacties bij onze blogs te plaatsen.

Wees je ervan bewust dat wat je hier deelt zichtbaar is voor anderen. Deel hier geen gevoelige informatie.


Artikel 9 Links naar andere websites

9.1 In onze blogs vind je soms hyperlinks naar andere websites. Onze privacyverklaring geldt niet voor die andere websites. Om te weten hoe die andere websites met persoonsgegevens omgaan, lees je best de privacyverklaringen op de sites.


Artikel 10 Meldplicht datalek

10.1 Wettelijk zijn we ertoe gehouden een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ben je in gevaar doordat jouw data gelekt zijn, dan informeren wij jou rechtstreeks.


Artikel 11 Jouw rechten

11.1 Je hebt het recht om bijkomende informatie op te vragen over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

11.2 Je hebt het recht op inzage in de gegevens die wij van jou hebben.

11.3 Je mag vragen om onjuiste gegevens te verbeteren.

11.4 Je mag vragen dat jouw persoonsgegevens worden gewist, als de verwerking ervan onwettig gebeurde of als de gegevens niet langer nodig zijn.

11.5 Je mag tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden protesteren.

11.6 Je mag protest aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die op jouw persoonlijke situatie betrekking hebben. Je mag een verzoek indienen om de door computers automatische verwerking van jouw persoonsgegevens te vervangen door personen, als de automatische verwerking jou schade berokkent.

11.7 Je mag vragen om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens (met uitzondering van de gegevens die wettelijk bewaard dienen te worden).

11.8 Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm te ontvangen en over te dragen.

11.9 Voor alle bovenstaande verzoeken mail je naar info@aardebloesem.be. Sandra zal je mail binnen de 14 dagen beantwoorden.


Artikel 12 Cookies

12.1 Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij surfen op de website naar jouw browser of harde schijf gestuurd worden. In deze bestandjes wordt informatie bewaard, bv. jouw taalvoorkeur. Bezoek je de website opnieuw, dan worden deze tekstbestandjes herkend.

12.3 Wij maken op deze website uitsluitend gebruik van functionele cookies. Dit zijn technische cookies, noodzakelijk voor de werking van de website.

12.4 Omdat het om noodzakelijke cookies gaat, hoeven wij hiervoor geen toestemming te vragen. Wel moet we jou via dit cookiebeleid informeren over het gebruik ervan.


Artikel 13 Cookies weigeren

13.1 De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, maar je kunt jouw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat een melding verschijnt, als een cookie verstuurd wordt.

13.2 Wees je ervan bewust dat, als je de cookies weigert, de goede werking van de website niet gegarandeerd kan worden.