Wat en wie is
Land van de Aarde?

Voeten in de Aarde

Het Land van de aarde is letterlijk een stuk land waarop we aan regeneratieve landbouw en natural farming doen en een voedselbos aanplanten.

Wesley en Sandra zijn de landbouwers op het veld.

Zij willen telen voor een gemeenschap van coöperanten die interesse hebben in de producten die geteeld worden en die mee verantwoordelijkheid willen nemen voor het goede beheer van het terrein.

Coöperanten kunnen mee beslissingen nemen, voorstellen doen, input geven. Zij kunnen hands-on meewerken op het veld, mee zoeken naar oplossingen, enz.

Het Land van de Aarde is dus een stuk land met daarrond een gemeenschap.

Land van de Aarde
Droom

We proberen hier in de praktijk waar te maken waar Henry van droomt: dat de aarde een beschermd goed wordt waar we samen zorg voor dragen, terwijl we óók samen zorg dragen voor onze menselijke behoeften, bv. gezonde voeding, samenzijn, enz.

Onze droom is het om van de grond een gedragen common te maken. Het land is niet van ons, maar behoort toe aan de Aarde zelf: het is Land van de Aarde. Als gemeenschap is het onze verantwoordelijkheid om het land te koesteren, het ruimte te geven voor herstel, het eerlijk te delen met andere wezens en alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat een waar paradijs, een ware oase, een ware tuin van Eden ontstaat.

Wat betekent de naam
Land van de Aarde?

De naam ‘Land van de Aarde’ beklemtoont nogmaals dat de aarde niemand toebehoort. Niemand heeft het recht grondstoffen uit te putten en de aarde leeg te roven.
De aarde behoort enkel zichzelf toe, ze is enkel van zichzelf. Ze behoort een beschermd erfgoed te zijn, waar wij met zijn allen samen verantwoordelijk en zorgzaam mee omgaan.

Praktische werking

Raad van Bestuur

Eric, Martine, Leo, Sandra en Wesley zorgen ervoor dat Land van de Aarde geleid wordt volgens de best practices uit de wereld van coöperaties.

Dagelijks bestuurders en landbouwers Sandra en Wesley

Sandra en Wesley zijn de landbouwers en coördineren de activiteiten en handelingen op het veld. Zij engageren zich om:

  • op het veld alle mogelijke acties te nemen om de aarde en de natuur te regenereren;
  • op agro-ecologische wijze voor de gemeenschap voedsel en plantgoed te telen;
  • te experimenteren met regeneratieve teeltmethoden en de opgedane kennis ter beschikking te stellen van alle coöperanten;
  • advies en educatie aan te bieden aan derden.

Jij als coöperant?

Jij als coöperant:

  • hebt interesse in de producten die geteeld worden;
  • bewaakt mee dat er verantwoordelijk en zorgzaam met deze plek omgegaan wordt; je beslist mee, geeft je mening, doet voorstellen;
  • geniet ervan om op de plek aanwezig te zijn en misschien zelfs hands-on mee te bouwen aan een stukje aarde dat herstelt, vibreert en leeft;
  • ontwikkelt mogelijks zelfs een stukje ondernemerschap door in onderling overleg activiteiten op de plek te organiseren of op de plek iets uit te bouwen dat bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstelling van Land van de Aarde.
Land van de Aarde

Wij als coöperatie?

Een coöperatieve onderneming genereert draagkracht: door het samenbrengen van hart, know-how en centen ontstaan gedrevenheid, liefde en wijsheid. Daarmee herstellen we de aarde en telen we volwaardig voedsel voor iedereen in de coöperatie.

Land van de Aarde

If you want to move fast go alone.
If you want to move far go together.

Hoe word je coöperant?

Voel je dat jij geroepen wordt om mee te schrijven aan dit verhaal? Wil jij aandelen kopen en mee verantwoordelijkheid nemen voor dit stukje aarde?

Aandelen

Bij aankoop heeft elk aandeel een nominale waarde van €100.

Bij de eerste aankoop van aandelen vragen we dat je minstens 3 aandelen aankoopt. Je instapkost bedraagt op die wijze €300. Later kun je aandelen bijkopen voor €100 per aandeel.

Beslissingsrecht

Wij werken niet met stemmen per aandeel, wel met een stem per kop.

Te doorlopen stappen om coöperant te worden:

1

Vul onderstaand formulier in om je kandidaat te stellen als coöperant:

2

Je ontvangt een mailtje met:

  • ons waarden-, visie- en missieformulier om te ondertekenen;
  • een uitnodiging tot volstorting van je aandelen.

3

Zodra de overschrijving bij ons binnen is, word je ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Je hebt nu stemrecht en wordt uitgenodigd voor de algemene vergadering.

Veelgestelde vragen

Je kunt geen werknemer worden van de coöperatie.

Wel kun je in onderling overleg een stukje ondernemerschap op de plek uitbouwen. Dit op voorwaarde dat jouw activiteit bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstelling van Land van de Aarde.

Omdat gelukkige gezinnen de hoeksteen van onze samenleving vormen, is je hele gezin welkom op het veld, als jij coöperant wordt.

Let wel: Meld slechts 1 persoon in het gezin zich aan als coöperant, dan kan er slechts 1 persoon ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister en heeft je gezin slechts 1 stem.

Als coöperant ben je niet automatisch oogstdeelnemer.

Als coöperant betaal je eenmalig 300€ (of meer en je kunt bijkopen, als je dat zelf verkiest). Deze investering geeft je toegang tot de plek: je kunt tussen zonsopgang en zonsondergang komen genieten van het land. Je krijgt, samen met andere gelijkgestemden, stemrecht: we nemen samen beslissingen die ons toestaan hier iets bijzonder moois en waardevols op te bouwen. En je krijgt toegang tot het kennisnetwerk (met leerervaringen van o.a. landbouwers Wesley en Sandra).

Verder krijg je als coöperant de kans landbouwproducten (eieren, zaai- en plantgoed, compostwormen, compostthee) aan te kopen en op termijn (zodra er voldoende oogst is) oogstdeelnemer te worden. Om oogstdeelnemer te worden, dien je jaarlijks een oogstbijdrage te betalen.

Het kopen van een aandeel omvat dus geen oogstabonnement, maar geeft je wel toegang tot het afsluiten van een oogstabonnement.

Mogelijkheid 1: Aandelen kunnen verkocht worden mits akkoord van de Raad van Bestuur. We vinden het immers belangrijk dat kandidaat-coöperanten ook écht resoneren met het project en willen hen dus graag leren kennen.

Mogelijkheid 2: Je kunt ook uitstappen. De coöperatie koopt dan jouw aandelen terug. Dit doet ze na minstens 3 jaar aandeelhouderschap. Als er te veel in- en uitgestapt wordt, weten we immers niet op welk budget we kunnen rekenen om het Land van de Aarde uit te bouwen.

Als je uitstapt, betalen we je de boekhoudkundige waarde van je aandeel terug, beperkt tot de nominale waarde van je aandeel.

Je zult bij uitstap met andere woorden nooit méér ontvangen dan je bij instap investeerde, maar we streven er wel naar een gezond, rendabel bedrijf uit te bouwen en je te kunnen terugbetalen wat je investeerde. We streven er met andere woorden naar aan uitstappers de nominale waarde van hun aandeel te kunnen terugstorten.

In de eerste jaren zullen onze investeringskosten hoger zijn dan onze opbrengsten en zullen we geen dividend uitkeren.

Of we later al dan niet een dividend uitkeren, beslissen we samen.

Onze grote wens is het om financieel kapitaal voluit te benutten om ecologisch en sociaal kapitaal op te bouwen.

Inbreng van kapitaal zou dan niet beloond worden met een dividend/kapitaalverhoging. De neiging om geld steeds meer geld te willen laten voortbrengen, is immers precies wat maakt dat sociaal en ecologisch kapitaal vaak ondergesneeuwd raken. Het zijn echter precies deze vormen van kapitaal die we in de aandacht willen brengen, willen herstellen en met jullie willen delen.

Maar zoals gezegd, vinden we deze keuze belangrijk genoeg om samen te bespreken en hier samen een beslissing over te nemen.

Mede-oprichter Eric heeft de grond financieel voorgeschoten. Zodra de coöperatie over voldoende middelen beschikt, koopt ze de grond over van Eric. Intussentijd wordt grondzekerheid gegarandeerd door een langdurige pachtovereenkomst (27 jaar) tussen Eric en de coöperatie.

We zijn dus gerust dat we de grond langdurig zullen kunnen bewerken en werken er intussentijd naartoe om straks met alle coöperanten samen mede-eigenaars van de grond te zijn.

Werd je vraag nog niet beantwoord, stuur ons een mailtje.

Partners

Dankzij de enthousiaste en gulle bijdragen van deze partners kan Land van de Aarde zijn wat het is.